Dsa 6

Du store Alpakka

Strikkehefte - Maskerader 25 + 26 + 27 + 28 + 29 - Designark til strikkeheftene - Plakater - Klebemerker - Håndbok/Produktperm - Minifoldere

Design: Ert Reklame - Prosjektledelse & Tekst: Sparboe Idé & tekst - Foto: Anita Hamremoen / Tiffany Mumford (M29)

Dsa 5
Dsa 4
Dsa 3
Dsa 2
Dsa